Aktualności 2013/14
VIII Igrzyska Matematyczne Szkół Podstawowych EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO

Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich szkół podstawowych z powiatu kieleckiego do udziału w VIII Kieleckich Igrzyskach Matematycznych Szkół Podstawowych EIFFAGE POLSKA  BUDOWNICTWO. Organizatorami imprezy są:
I Społeczna Szkoła Podstawowa w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach.

W tym roku również zapraszamy do udziału w Igrzyskach uczniów klas  III edukacji wczesnoszkolnej.

Etap finałowy odbędzie się 24 maja 2014r. (sobota), ogodz. 10.00 w ISG w Kielcach.

Nowy Zarząd ŚSTO

Kielce, 07.04.2014r.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że

dnia 4 kwietnia 2014 r.

na 

WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

został wybrany nowy Zarząd

Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

 

 

ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników rekrutacji
do I Społecznego Przedszkola im. Mikołaja Reja w Kielcach
oraz do I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach.

Rekrutacja do ISSP i ISP na rok szk. 2014/15

Rekrutacja na rok szkolny 2014/15

do I Społecznej Szkoły Podstawowej

im. M. Reja w Kielcach

 

i do I Społecznego Przedszkola

im. M. Reja w Kielcach

Wydarzenia w "Społecznej" - 2013/14
  Wiadomości z ostatniej chwili...
 • SUKCESY UCZNIÓW 2013/14
  CZTERECH LAUREATÓW!!!
  oraz inne osiągnięcia...
  -więcej->
 • Wycieczka przedmiotowa do "GEOPARK Kielce" kl. V-VI (19.03.2014) -więcej->
 • Aktywne przerwy -więcej->
 • Biała Szkoła "Suche 2014" -więcej->
 • Bal Karnawałowy dla dzieci z klas I - III i oddziałów przedszkolnych (30.01.2014) -więcej->
 • Spotkanie z panią policjant nt. cyberprzemocy (8.01.2014) -więcej->
WYNIKI XIV KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII”

Poniżej przedstawiamy listę laureatów 

 

XIV KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ

MISTRZEM ORTOGRAFII”

 

Przekaż 1% podatku na rzecz szkoły!

Kielce, 07.01.2014r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

w imieniu swoim oraz Zarządu ŚSTO w Kielcach zwracamy się  z prośbą o_przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kielcach, które jest organizacją pożytku publicznego.

   W ubiegłym roku tą drogą uzyskaliśmy blisko 12,5 tys. złotych. Środki te w_całości wykorzystaliśmy na pokrycie  zakupu  laptopów i rzutników multimedialnych znajdujących się na wyposażeniu sal lekcyjnych klas 2,4,5 SP oraz klasy 2 gimnazjum...

Zabawa muzyczna podczas przerwy lekcyjnej "Przerwa z gitarą"

Przerwa lekcyjna z gitarą
"Przerwy z gitarą":

10.30 – 10.45
i 13.25 – 13.50.

Konkursy z języka angielskiego

Serdecznie zapraszam uczniów naszej szkoły do udziału w konkursach
z języka angielskiego.

FOX dla klas III-VI SP
ZUCH dla klas I- III SP
I CAN READ dla klasy III SP

Procedury dotyczące opłat, zwolnień od opłat i windykacji należności w Zespole Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach

 

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 14.06.2013r. Zarząd Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kielcach przyjął procedurę dotyczącą opłat, zwolnień z opłat
 i windykacji należności w Zespole Szkół Społecznych im. M. Reja
w  Kielcach.  Dokument ten został zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

 

Jednocześnie informujemy, iż od 10 lipca 2013r., zgodnie z §4 umowy o kształcenie dziecka w Zespole Szkół Społecznych im. M. Reja w Kielcach, zostaną naliczane odsetki od nieterminowych wpłat czesnego w wysokości 0,06% za każdy dzień zwłoki. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie terminów płatności.

<< | >>